საქართველოს ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი მოიცავს ყველა კატეგორიის ტურისტულ ინფორმაციას, რომელიც განთავსებულია ,,hogeorgia.com ზე”.

საიტი მიზნად ისახავს საქართველოს ტურისტული სფეროს განვითარებას და ხელშეწყობას. ჩვენი საიტის მეშვეობით უცხოელ და ქართველ ტურისტს საშუალება ექნება, გაეცნოს საქართველოში ტურიზმის სფეროში არსებულ ობიექტებს (სასტუმროები, რესტორნები, ტურისტული კომპანიები და სხვა).

საქართველოს ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის უმთარესი მიზანია, საქართველოში ტუზიმის სფეროში დასაქმებულ პირებს შეუწყოს ხელი ბიზნესის გაუმჯობესებაში და მოიზიდოს ტურისტები საქართველოში. ჩვეთან თანამშრომლობა ნიშნავს: მეტ ტურისტს, ტურისტებისთვის სწრაფ და ხარისხიან ინფორმაციას ,ღია და მარტივ ურთიერთობებს.

,, hogeorgia.com” ხელს უწყობს ტურიზმის სფეროში მომუშავე ფოტოხელოვნებს და საშუალებას აძლევს, რომ მათი ნამუშევარი იხილოს ტურისტმა თუ სხვა დაინტერესებულმა პირმა(საკუთრების უფლების დაცვით). ჩვენი მიზანია, საქართველოს ძლიერი, ტურისტული პოტენციალის გამოკვეთა.ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ყველასთან ვინც დაინტერესებულია საქართველოს ტურიზმის განვითარებით.